TOP NOVINKY

Wi-Fi pripojenie pre Mono antény

  • parametre môžete nastavovať pomocou pripojenia Wi-Fi na Mono elektronike prostredníctvom cloudu
  • pripojenie od 1 do 99 … antén
  • uvidíte všetky parametre v reálnom čase a parametre môžete nastaviť v kancelárii
  • iridium podpora 24/7

IRIDIUM OMEGA – RF MONO
Zabezpečovací systém určený na reklamu

so vstavaným metal a magnet detektorom s pripojením na WiFi

 • systém je navrhnutý na umiestnenie reklám po oboch stranách antény
 • reklama je zasunutá medzi dvoma plastami, netreba ju lepiť, nekrčí sa
 • prevedenie: Mono
 • všetky štandardné funkcie (piezosirénka, svetlo pre alarm) sú zachované
 • pomocou wifi pripojenia môžte nastavovať parametre jednak na elektronike metal magnet detektor, ako aj na elektronike mono RF
 • podrobnejšie informácie v prospekte